Kalendář akcí

07.01.2010 21:17

Průběh likvidace Družstva

 Pan F.Krejza informoval výbor o plynulé likvidaci Družstva Údolní 1174. V souladu s požadavky bude předávací protokol zahrnující korespondenci a dokumentaci vyhotoven a předán výboru do 31.1.2010. S dokumenty Družstva 1174 bude nakládáno dle písemného doporučení Státního oblastního archivu v...

—————

07.01.2010 19:03

UPOZORNĚNÍ NA NOVÝ BANKOVNÍ ÚČET PRO PLATBY

UPOZORNĚNÍ PRO VLASTNÍKY: V PŘÍPADĚ MIMOŘÁDNÝCH ÚHRAD (NAPŘ. PLATBY ZA SLUŽBY)JE OD LEDNA 2010 NUTNÉ UVÉST ÚČET SVB: ČÍSLO B.Ú. SVB ÚDOLNÍ: 43-4758460287/0100 VARIABILNÍ SYMBOL = ČÍSLO BYTU DO ZPRÁVY PRO PŘÍJEMCE: VAŠE JMÉNO + ÚČEL PLATBY JINAK NEBUDOU BANKOU REALIZOVÁNY Z DŮVODU NEEXISTUJÍCÍHO...

—————

06.01.2010 22:56

Úklid domu

Úklid v domě bude od 1.1.2010 zajišťovat uklizečka na živnostenský list, se kterou bude od ledna 2010 uzavřena smlouva o poskytování služeb. Rozsah poskytovaných služeb je totožný s tím jaký prováděla dosud paní Bečáková. Na úklid v domě se budou střídat dvě paní (pí Haklová a pí Rúčková) 

—————

30.12.2009 20:22

Schůze výboru č.10

Dne 6.1. 2010 proběhne schůze výboru SVB

—————

29.12.2009 20:22

Schůze Kontrolní komise č.2

Dne 5.1. 2010 proběhne schůze kontrolní komise SVB 

—————


Jste návštěvník č.