Kalendář akcí

07.05.2017 18:18

Pozvánka na shromáždění vlastníků SSVB - 24.5.2017

Pozvánka na shromáždění vlastníků   V souladu se stanovami Společenství vlastníků bytů Údolní 1174/102 (dále jen SVB) svoláváme schůzi shromáždění SVB, která se koná ve středu 24.5.2017 v 18 hodin ve školní jídelně ZŠ Jílovská 1100, Praha 4. Program...

—————

03.05.2016 19:55

Pozvánka na shromáždění SSVB

  Pozvánka na shromáždění vlastníků   V souladu se stanovami Společenství vlastníků bytů Údolní 1174/102 (dále jen SVB) svoláváme schůzi shromáždění SVB, která se koná ve středu 18.5.2016 v 18 hodin ve školní jídelně ZŠ Jílovská 1100, Praha 4. !!! Vzhledem k zákonné...

—————

08.04.2016 22:42

Plánované shromáždění SSVB 18.5.2016

  Vážení vlastníci, letošní shromáždění SSVB je plánováno na 18.května 2016 od 18:00 v ZŠ Jílovská. Vlastníci   obdrží pozvánku do schránky.

—————

08.04.2016 22:41

Psi v domě

V poslední době, především pak ve výtazích, jsou ve zvýšené míře patrny stopy po exkrementech psích obyvatel našeho domu. Výtka patří zejména majitelům hárajících fen, kteří opomíjejí nezbytnost úklidu takto znečištěných prostor, který je nejen samozřejmý, ale pro ně i povinný.   SVB...

—————

08.04.2016 22:34

Schůze výboru SVB č.59

Vážení vlastníci, ve středu dne 27.4.2016 v 19:00 proběhne schůze členů výboru SVB v kanceláři.

—————

20.03.2016 19:10

Schůze výboru SVB č.58

Vážení vlastníci, ve středu dne 30.3.2016 v 19:00 proběhne schůze členů výboru SVB v kanceláři.

—————

15.03.2016 22:26

Soudní Rozhodnutí - Developerský projekt „Bytový dům Údolní“

Vážení vlastníci, máme pro Vás dobré a ještě lepší zprávy :) Městský soud v Praze ve věci námi podané žaloby proti rozhodnutí o umístění stavby „Bytový dům Údolní“ uznal naše žalobní námitky a rozhodl  takto: I. Rozhodnutí Magistrátu hlavního města Prahy, odboru stavebního, ze dne 28. 5....

—————

01.03.2016 21:15

Schůze výboru SVB č.57

Vážení vlastníci, ve středu dne 15.3.2016 v 19:00 proběhne schůze členů výboru SVB v kanceláři.

—————

18.01.2016 08:37

Malování v domě

Malování horních pater bude zahájeno od 30.1.2016. Výbor SVB žádá všechny obyvatele domu o spolupráci a zejména o odstranění předmětů ze společných chodeb domu, která jsou v rozporu   s požárními předpisy.

—————

02.01.2016 22:19

Schůze výboru SVB č.56

Vážení vlastníci, ve středu dne 13.1.2016 v 19:00 proběhne schůze členů výboru SVB v kanceláři.

—————