23.8.2011 Odvolání proti rozhodnutí o umístění stavby Bytový dům - Údolní, k. ú. Braník, Praha 4

23.08.2011 22:55

Dne 11. 8. 2011 bylo Úřadem městské části Praha 4, odbor stavební, vydáno pod č. j. P4/082571/11/OST/FATU rozhodnutí o umístění stavby Bytový dům Údolní, při ulicích Údolní a Vavřenova, na pozemcích p. č. 2612/62 a 2612/216 v k. ú. Braník, Praha 4, dále o umístění přípojek a přeložek inženýrských sítí pro tuto stavbu a úprav komunikace ulice Údolní pro záliv autobusové zastávky v k. ú. Braník, Praha 4, jakož i jím bylo rozhodnuto o námitkách účastníků řízení. Proti tomuto rozhodnutí podávám v celém jeho rozsahu toto

o d v o l á n í ,

 

Údolní-odv_uzemni_rozhodnuti.pdf (162,3 kB)

—————

Zpět