DOMOVNÍ ŘÁD

28.04.2010 23:19

Domovni rad SVB Udolni 1174.pdf (64,6 kB)

 

Výbor společenství připravil návrh Domovního řádu, jehož schválení bude jedním z bodů nadcházející schůze vlastníků, konané dne 12.5.2010.

  

Prosíme tímto všechny vlastníky o jeho pečlivé prostudování a zaslání případných připomínek.

 

Návrh Domovního řádu bude až do termínu konání schůze vyvěšen

 

  • na nástěnce Společenství
  • na internetových stránkách Společenství - https://udolni1174.webnode.cz/
  • na vyžádání bude poskytnuta zájemcům tištěná kopie – zajistí paní Cymbalistová

 

Termín zaslání písemných připomínek je pátek 7.5.2010. Připomínky vhazujte prosím do schránky č.99

 

Na schůzi již bude hlasováno o Domovním řádu jako celku, včetně přijatých dopředu zaslaných pozměňovacích návrhů.

 

—————

Zpět