Dopis adresovaný starostovi MČ P4 dne 24.5.2011

24.05.2011 12:44

 - Dopis adresovaný na starostu MČ P4 pana P. Horálka dne 24.5.2011

Dopis Starosta 24.5.2011.pdf (680,7 kB)


Vážený pane starosto,

Obdržel jsem Váš dopis ze dne 20.4.2011, ve kterém vyjadřujete Vaše nesouhlasné stanovisko se záměrem výstavby. Nicméně ve Vaší odpovědi jsem nenalezl odpověď na mnou položené otázky, proto znovu požaduji jejich jasné a konkrétní zodpovězení.

V příloze zasílám dopis zaslaný rovněž doporučeně poštou, adresovaný na Úřad městské části Praha 4, Odbor kancelář starosty a rovněž na vědomí na Magistrát hl. m. Prahy, náměstka primátora hl. m. Prahy.

Předem děkuji za Vaši rychlou a konkrétní odpověď

S pozdravem


Ing. David Jandera
předseda výboru
 

—————

Zpět