Havárie vody – vzniklá škoda

13.02.2015 20:10

 

Vážení vlastníci, dne 12.2. došlo při výměně hlavního vodoměru technikem vodáren k havárii hlavního přívodu vody, jehož důsledkem došlo k zaplavení chodeb v suterénu a sklepů.

 

Havárie byla nahlášena na pojišťovnu jako škodní událost.

 

Žádáme všechny vlastníky, aby ve vlastním zájmu provedli neprodleně kontrolu Vašich sklepních kójí, zda nedošlo k poškození Vašich soukromých věcí. 

 

V případě, že shledáte nějakou újmu na majetku, proveďte fotodokumentaci a nahlaste škodu panu Šimákovi. V příštím týdnu přijde likvidátor škod, proto je nutné škody nahlásit co nejdříve. 

 

 

Kontakt pan Šimák: 723 190 364

 

Kontakt Jandera: 720 114 597

David Jandera

předseda výboru SVB

V Praze dne 13. února 2015

 

 

—————

Zpět