INFORMACE - Nastavování ventilů na otopných tělesech v bytových jednotkách

02.03.2011 22:54

Ze zpracované dokumetace jednoznačně vyplynulo, že současný stav soustavy neodpovídá paramerům zatepleného domu a soustava je značně přetápěna.

Z důvodů energetických úspor pro vytápění a z důvodu dokončeného zateplení objektu a výměny oken, došlo na základě zpracované dokumentace v první fázi k výměně stávajícího předimenzovaného dynamického regulátoru tlaku na patě objektu.

Následně pro dokončení regulace celé soustavy v druhé fázi realizace je také nutné nastavení ventilů na všech tělesech a následné vyregulování otopné soustavy, které odstraní případné hlukové projevy mající příčinnou souvislost s hydraulickou regulací otopné soustavy a dále umožní provozování otopné soustavy v ekonomičtějším způsobu provozu.

V žádném případě nebude nijak manipulováno s regulačními vlastnostmi ventilu ani nijak blokován rozsah regulace.


Za výbor SVB

David Jandera
předseda výboru


 

—————

Zpět