Informace - Oprava velkého výtahu

02.04.2010 06:52

 

Na základě odborné servisní prohlídky servisující firmy Delta CVS dne 31.1.2020 bylo rozhodnuto o nutnosti výměny nosných lan a s tím spojené výměny trakčního kola.

 

Dne 31.3.2010 proběhla odborná kontrola nezávislým technikem, který potvrdil nutnost výměny kvůli opotřebení komponent způsobených zvýšeným provozním zatížením nákladního výtahu.

 

Dne 31.3.2010 proběhla úspěšná výměna a byla provedena provozní zkouška funkčnosti výtahu.

Celkové náklady spojené s realizovanou akcí jsou 35.959,- kč bez DPH.

 

V příštím týdnu proběhne povinná revizní Odborná zkouška nezávislým kontrolním úřadem, který provede celkovou revizi výtahů již po výměně lan a trakčního kola (tato zkouška je za zákona vyžadována každé 3 roky provozu). Součástí odborné zkoušky bude taktéž revizní protokol.

 

 

—————

Zpět