Mimořádné zasedání Zastupitelstva MČ P4 10.4.2013

08.04.2013 09:47

 

 

S V O L Á V Á M

 

mimořádné zasedání Zastupitelstva městské části Praha 4

 

na středu 10. 4. 2013 od 9:00 hodin

 

do zasedacího sálu č. 301

na radnici Táborská č.p. 500, Praha 4

Pavel Caldr, v.r.

starosta MČ Praha 4

Mimořádné zasedání zastupitelstva svolávám z důvodu k zaujetí stanoviska městské části Praha 4 k návrhu zadání Územního plánu hlavního města Prahy. Materiál budete mít připraven na CD ve svých schránkách v recepci Úřadu městské části Praha 4 na adrese Antala Staška 2059/80b Praha 4 od 3. 4. 2013 a zároveň bude k dispozici v autorizované oblasti na www.praha4.cz.

------------

Na programu jednání bude schválení stanoviska k nově navrhovanému územnímu plánu Hl. m. Prahy.      V návrhu usnesení je i požadavek zohlednit limity výstavby, které dříve schválila MČ a které jsou leckde problematické.

 

Teď se projednává tzv. Zadání územního plánu, což je věc sice obecná, ale pro budoucí zpracování plánu důležitá. Musíme hlavně zaúkolovat MČ, aby o vývoji informovali. A lidé by měli připomínkovat klidně už i konkrétní lokality, kde třeba hrozí přeměna ze zeleně na něco jiného (např. koupaliště Lhotka, ti na zastupitelstvo přijdou).

 

Vaše účast na jednání je pro podpoření našeho zájmu o dění na Praze 4 vítána.

 

 

s pozdravem

 

David Jandera

předseda výboru SVB

 

 

 

 

 

 

 

—————

Zpět