NÁHRADNÍ TERMÍN pro odečty poměrových měřičů tepla a vody a výměnu vodoměrů

01.01.2015 19:13

 

Vážení vlastníci, ve středu 14.1.2015 od 17 hodin proběhne náhradní termín pro odečet měřičů tepla a teplé a studené vody a výměna měřičů vody.

 

V případě, že v uvedený termín nebude zajištěn přístup do Vašeho bytu, budete povinni zajistit výměnu vodoměru na vlastní náklady.

 

Pokud není možné vodoměr odečíst nebo vyměnit (vadný ventil, který nelze uzavřít, nebo nepřístupná/zazděná stoupačka), zajistěte si do uvedeného termínu nápravu, tak aby bylo možné provést výměnu. Jinak bude opět výměna na Vaše náklady !!! 

 

 

Kontakt pan Donát (který bude zajišťovat letos odečty a výměnu vodoměrů):  732 289 093

 

Kontakt Jandera: 720 114 597

David Jandera

předseda výboru SVB

V Praze dne 1. ledna 2015 

 

 

 

 

NÁHRADNÍ TERMÍN pro odečty poměrových měřičů tepla a vody 

a výměnu vodoměrů

 

Vážení vlastníci, ve středu 14.1.2015 od 17 hodin proběhne náhradní termín pro odečet měřičů tepla a teplé a studené vody a výměna měřičů vody.

 

V případě, že v uvedený termín nebude zajištěn přístup do Vašeho bytu, budete povinni zajistit výměnu vodoměru na vlastní náklady.

 

Pokud není možné vodoměr odečíst nebo vyměnit (vadný ventil, který nelze uzavřít, nebo nepřístupná/zazděná stoupačka), zajistěte si do uvedeného termínu nápravu, tak aby bylo možné provést výměnu. Jinak bude opět výměna na Vaše náklady !!! 

 

 

Kontakt pan Donát (který bude zajišťovat letos odečty a výměnu vodoměrů):  732 289 093

 

Kontakt Jandera: 720 114 597

David Jandera

předseda výboru SVB

V Praze dne 1. ledna 2015 

 

 

 

—————

Zpět