Námitky v řízení o umístění stavby Bytový dům Údolní, k. ú. Braník, Praha 4, a udělení výjimky pro tuto stavbu

12.04.2011 22:45

Díky velkému zájmu vlastníků v našem domě o dění v souvislosti s plánovanou výstavbou se podařilo připravit a podat 48 námitek vlastníků. Všechny námitky byly přijaty podatelnou a předány stavebnímu odboru k posouzení a vyjádření.

 

Finální podoba námitek předaných na dnešním jednání o územním rozhodnutí a povolení výjimky.

 

Námitky v řízení o umístění stavby Bytový dům Údolní.pdf (67,2 kB) 

 

výbor SVB děkuje všem vlastníkům, kteří se aktivně zapojili a svým podpisem vyjádřili jednoznačně své nesouhlasné stanovisko k plánovanému záměru výstaby bytového domu Údolní.

 

—————

Zpět