Poděkování za účast při odečtech

08.01.2010 18:15

VÝBOR DĚKUJE VŠEM VLASTNÍKŮM, KTEŘÍ SVOU SOUČINNOSTÍ PŘISPĚLI K NAPROSTO BEZPROBLÉMOVÉMU ZAJIŠTĚNÍ ODEČTU MĚŘIČŮ – Z 98 BYTOVÝCH JEDNOTEK BYLO VE STANOVENÝCH TERMÍNECH PŘÍTOMNO 96 VLASTNÍKŮ!  

—————

Zpět