Poškození malého výtahu

10.01.2011 19:38

Dne 31.12.2010 došlo k násilnému poškození malého výtahu. Servisní firma provedla opravu
poškozených obou dveří, výměnu poškozených segmentů a seřízení výtahové jednotky. Prověřením
záznamů z kamer byl identifikován viník a byl mu zaslán dopis, ve kterém jej výbor SVB žádá o
vysvětlení a úhradu faktury, která byla za práce spojené s opravou vystavena.
 

—————

Zpět