Pozvánka na shromáždění vlastníků dne 18.5.2011

27.04.2011 22:47

V souladu se stanovami Společenství vlastníků bytů Údolní 1174/102 (dále jen SVB) svoláváme schůzi shromáždění SVB, která se koná dne 18.5.2011 v 18 hodin ve školní jídelně ZŠ Jílovská 1100, Praha 4.

Program schůze

1) Zahájení schůze, volba orgánů
2) Zpráva o kontrole Účetní uzávěrky Družstva za rok 2009 (M.Kalika)
3) Hospodaření společenství vlastníků
    a. Zpráva o činnosti a hospodaření SVB (E.Čechová, M.Kalika)
    b. Zpráva Kontrolní komise o činnosti a hospodaření SVB (Z.Ročňová)
    c. Odsouhlasení Účetní uzávěrky SVB (M.Kalika)
4) Návrh na zavedení čipových karet pro vstup do domu (D.Jandera)


V Praze dne 26. dubna 2011

Předseda výboru
Ing. David Jandera


 

—————

Zpět