Pozvánka na shromáždění vlastníků jednotek dne 22.května 2013

12.04.2013 15:41

 

V souladu se stanovami Společenství vlastníků bytů Údolní 1174/102 (dále jen SVB) svoláváme schůzi shromáždění SVB, která se koná dne 22.5.2013 v 18 hodin ve školní jídelně ZŠ Jílovská 1100, Praha 4.

Program schůze

1) Zahájení schůze, volba orgánů
2) Zpráva o kontrole Účetní uzávěrky Družstva za rok 2012 (M.Kalika)
3) Hospodaření společenství vlastníků
    a. Zpráva o činnosti a hospodaření SVB (E.Čechová, M.Kalika)
    b. Zpráva Kontrolní komise o činnosti a hospodaření SVB (Z.Ročňová)
    c. Odsouhlasení Účetní uzávěrky SVB (M.Kalika)
4) ..bude upřesněno

V Praze dne 12. dubna 2013

Předseda výboru
Ing. David Jandera

—————

Zpět