Pozvánka na shromáždění vlastníků

28.04.2010 23:33

 

V souladu se stanovami Společenství vlastníků bytů Údolní 1174/102 (dále jen SVB) svoláváme schůzi shromáždění SVB, která se koná dne 12.5.2010 v 18 hodin ve školní jídelně ZŠ Jílovská 1100, Praha 4.

 

Program schůze

 

1)     Zahájení schůze, volba orgánů

2)     Informace o ukončení likvidace Družstva Údoní 1174 (F.Krejza)

a.       Odsouhlasení Účetní uzávěrky Družstva a Závěrečné zprávy o likvidaci

3)     Hospodaření společenství vlastníků

a.       Zpráva o činnosti a hospodaření SVB (E.Čechová, M.Kalika)

b.       Odsouhlasení Účetní uzávěrky SVB (M.Kalika)

c.       Návrh odměn výboru SVB (D.Jandera)

4)     Informace o zajištění bezpečnosti v domě

a.       Návrh na zavedení čipových karet (V.Bílek)

b.       Návrhy opatření zajišťujících požadovanou požární bezpečnost (V.Bílek)

5)     Návrh Domovního řádu SVB (D.Jandera)

6)     Informace o topné soustavě v našem domě (M.Svěrák, AllTech)

a.       Návrh na hydraulické vyvážení otopné soustavy

7)     Informace o pojištění domu, bytových jednotek (R.Lev, OVB)

 

 

Jelikož budou na této schůzi projednávány a odhlasovávány dokumenty související s likvidací Družstva a není možné tuto otázku uzavřít bez souhlasu shromáždění vlastníků, prosíme všechny vlastníky bytů, aby nám pomohli svou účastí a hlasováním úspěšně dokončit transformaci Družstva na Společenství vlastníků.

 

 

V Praze dne 25. dubna 2010                                                                                                                                              Předseda výboru

                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                                                                                            …….…..………………………………

Ing. David Jandera

 

 

—————

Zpět