Pozvánka na shromáždění vlastníků jednotek dne 21.května 2014

30.05.2014 23:05

V souladu se stanovami Společenství vlastníků bytů Údolní 1174/102 (dále jen SVB) svoláváme schůzi shromáždění SVB, která se koná dne 21.5.2014 v 18 hodin ve školní jídelně ZŠ Jílovská 1100, Praha 4.

 

Program schůze

 

 1. 1) Zahájení schůze, volba orgánů
 2. 2) Hospodaření společenství vlastníků
  1. a. Zpráva o činnosti a hospodaření SVB (E.Čechová, M.Kalika)
  2. b. Zpráva Kontrolní komise o činnosti a hospodaření SVB (Z.Ročňová)
  3. c. Přednesení a Odsouhlasení Účetní uzávěrky SVB (M.Kalika)
  4. 3) Návrh na změnu způsobu vyúčtování spotřeby tepla (J.Šperk)
  5. 4) Výměna vodoměrů teplé a studené vody (D. Jandera)
  6. 5) Diskuse na náměty vlastníků

 

V Praze dne 30. dubna 2014     Předseda výboru

 

Ing. David Jandera

—————

Zpět