Přístupový čipový systém - čtěte pozorně !!!!

18.10.2011 20:10

Přístupový čipový systém  - čtěte pozorně !!!!

 • Přístupový systém byl nainstalován a běží ve zkušebním provozu
 • Původní systém otevírání dveří na klíče zůstane zachován do konce letošního roku, poté bude vyměněna vložka zámku dveří
 • Registrace a předání čipů proběhne hromadně v naplánovaném termínu v kanceláři SVB  

(přesný termín bude oznámen po nahlášení počtu čipů viz. dotazník ve schránce)

 

Přidělování a evidence čipů

 • Vlastníci obdrží na základě vyplněného dotazníku na každý byt příslušný počet čipů dle evidenčního listu Zdarma. Čip zůstává ve vlastnictví SVB a je pouze vlastníkům bezplatně zapůjčován.

 

 • V případě odstěhování, prodeje bytu nebo snížení počtu evidovaných osob v bytě je vlastník povinen zapůjčený čip vrátit. Pokud tento čip vlastník nevrátí, bude na něm vymáhána smluvní pokuta 100,- kč a nevrácený čip zablokován.
 • V případě pozdějšího navýšení počtu evidovaných osob v bytě bude zapůjčen další čip rovněž Zdarma
 • V případě ztráty čipu, bude na žádost vlastníka vydán nový čip za poplatek 100,- kč.  
 • Vlastníci jsou povinni ztrátu čipu neprodleně nahlásit
 • V případě vrácení čipu nebo nahlášení jeho ztráty, dojde k okamžitému zablokování tohoto čipu
 • Počet registrovaných čipů / karet musí být vždy nižší nebo roven počtu nahlášených vlastníků v bytě
 • V případě požadavku o tzv. návštěvnický čip, bude tento vydán za poplatek 100,- kč a jeho využití bude omezeno pouze na ohlášené období.
 • Služební čipy pro uklízečku, poštovního doručovatele, servisní firmy a další, budou rovněž zapůjčeny proti podpisu a vztahují se pro ně stejná pravidla užívání a pokut.

 

 

 

originální čip

 

 

opencard

jiná karta

Pro přístup je možné využít

 • originální čip systému ve formě přívěsku na klíče
 • kartu Open Card
 • vlastní čip nebo čipovou kartu (typ: MIFARE)

 

Originální čip a karta Open Card  jsou se systémem plně kompatibilní

Pokud budete chtít využít vlastní čip nebo jinou čipovou kartu, prosíme Vás  dříve než vyplníte dotazník, který obdržíte do schránek, vyzkoušejte si kompatibilitu se čtečkou u dveří.

S ohledem na úsporu nákladů za pořízení čipů žádáme vlastníky, kteří mohou využít open Card nebo jinou kompatibilní kartu/čip, aby této možnosti využili.

POSTUP TESTU KOMPATIBILITY

 1. Pokud po přiložení vaší karty/čipu čtečka červeně zabliká, je se systémem kompatibilní, pouze není zaregistrovaná. Registraci Vašeho čipu/karty zajistíme při plánované hromadné registraci čipů.
 2. Pokud po přiložení, na Váš čip/kartu čtečka nijak nereaguje, není se systémem kompatibilní a není ji možné zaregistrovat. V tomto případě si požádejte o Originální čip nebo použijte kartu OpenCard.

Evidence přístupů

 • Pro zachování soukromí vlastníků není systémem evidován ani čas ani historie průchodů jednotlivých vlastníků
 • Rovněž pro zachování soukromí budou čipy evidovány pouze pod číslem bytu a číslem čipu, nikoliv jmény vlastníků
 • Z důvodu evidence osob v domě platících do společného fondu, bude evidován počet čipů na byt, který musí souhlasit s počtem nahlášených osob v bytě (počet čipů může být nižší, nikoliv však vyšší než je počet trvale nahlášených osob dle evidenčního listu)

 

 

 


Otevírání a zavírání dveří

Otevření dveří zvenku

 • Dočasně lze i nadále používat klíč, tak jak jste byli zvyklý doposud
 • Od nového roku bude vložka vyměněna a bude možné využívat již

jen čipový systém

 • Pro otevření dveří zvenku přiložte čip na cca 2s na čtečku u zadních

dveří nebo na samolepkou označené místo na skle vedle předních dveří

 • Vyčkejte 1s až cvakne západka dveří a poté stisknutím kliky dveře otevřete
 • Dveře používají ochranný systém automatického uzamčení dveří, tedy po

zaklapnutí dveří se zámek sám uzamkne

 • Pokud nedojde k otevření dveří, po 5s se opět automaticky uzamknou
 • Po stisknutí kliky dveří zvenku je zámek uzamčen a dveře bez použití čtečky nelze otevřít

Otevření dveří zevnitř

 • Z požárních důvodů není pro otevření dveří zevnitř nutné použít čtečku, ale dveře se automaticky odemknou a otevřou po stisknutí kliky dveří
 • Tlačítko u předních dveří, které doposud sloužilo k otevření dveří, pozbývá tímto smyslu, a proto bude odstraněno
 • S tímto systémem je po uzavření dveří dům zároveň automaticky uzamčen a není tedy nutné jej zamykat
 • Otevírání dveří pomocí domácího telefonu zůstane zachováno

Bezpečnost

 • Pro zvýšení bezpečnosti a zajištění funkčnosti sytému byl vybaven i zadní vchod mechanickým zavíračem dveří (BRANO)
 • Blokování dveří zarážkou používejte jen v nejnutnějších případech a jen tehdy jste-li v dohledu dveří a máte přehled o pohybu osob
 • V případě výpadku elektřiny se přepne systém na záložní zdroj napájení
 • Zevnitř lze dveře otevřít za jakýchkoliv okolností stisknutím kliky dveří

—————

Zpět