Průběh likvidace Družstva

07.01.2010 21:17

 Pan F.Krejza informoval výbor o plynulé likvidaci Družstva Údolní 1174. V souladu s požadavky bude předávací protokol zahrnující korespondenci a dokumentaci vyhotoven a předán výboru do 31.1.2010. S dokumenty Družstva 1174 bude nakládáno dle písemného doporučení Státního oblastního archivu v Praze ze dne 16.12.2009. Likvidace a účetní uzávěrka bude k 31.12.2009 s realizací do 31.1.2010. Všechny další nezbytné podklady jsou likvidátory průběžně připravovány. Byl předběžně naplánován termín společné schůze – shromáždění (Družstva a SVB) na 24.února 2010 od 18:00 v ZŠ Jílovská. 

—————

Zpět