Psi v domě

08.04.2016 22:41

V poslední době, především pak ve výtazích, jsou ve zvýšené míře patrny stopy po exkrementech

psích obyvatel našeho domu. Výtka patří zejména majitelům hárajících fen, kteří opomíjejí nezbytnost

úklidu takto znečištěných prostor, který je nejen samozřejmý, ale pro ně i povinný.

 

SVB DŮRAZNĚ ŽÁDÁ MAJITELE PSŮ O DODRŽOVÁNÍ PRAVIDEL T¯KAJÍCÍ SE ÚKLIDU SPOLEČN¯CH

PROSTOR A V¯TAHŮ V PŘÍPADĚ ZNEČIŠTĚNÍ OD JEJICH PSŮ.

SOUČASNĚ ŽÁDÁ O RESPEKTOVÁNÍ PRAVIDEL T¯KAJÍCÍCH SE BEZPEČNÉHO POHYBU PSŮ V DOMĚ,

 

BEZ OHROŽENÍ ČI OMEZENÍ OSTATNÍCH OBYVATEL DOMU.

—————

Zpět