REVIZE PLYNU

01.04.2010 20:15

 

REVIZE PLYNU

 

V souvislosti se zákonnou povinností provádění pravidelných revizí rozvodů plynu v domě a bytových jednotkách, proběhne ve všech bytech kontrola plynových přívodů, uzávěrů v bytech a připojení spotřebičů.

 

Prosíme o jejich zpřístupnění v naplánovaných termínech.


 

 

 

Revize bude provedena od hlavního uzávěru domu (společné prostory + instalační šachty) až ke spotřebičům. Po provedení kontroly bude vystavena revizní zpráva, kde budou uvedeny případné závady, způsob jejich odstranění.

 

V případě zjištěných závad, budete následně informováni o dalším postupu.

 

 

Za výbor SVB

 

David Jandera

předseda výboru

 

 

—————

Zpět