Rušení nočního klidu

21.10.2010 19:18

 Vážení vlastníci, 

  jelikož došlo k opakovanému narušení nočního klidu spojeného s hlukem a násilím na chodbě domu, podáváme veřejně informaci o stavu řešení této nepříjemnosti. K incidentu došlo opakovaně dne 1.10. a 19.10. v nočních hodinách. Jedná se o byt č. 55, jehož vlastníkem je pan Ferdinand Dvořák. Tento byt je dlouhodobě pronajímán a incident byl dle svědků způsoben nájemníky tohoto bytu.

   Jedná se o řešení osobních sporů v rodině, které bohužel vyústily ve fyzické násilí a značný hluk v prostorách domu, na který si mnoho z Vás oprávněně stěžovalo.

   Incident je nyní v řešení Policie České republiky, která byla přítomna u obou incidentů a nás jako výbor kontaktovala. Vzhledem k tomu, že nedošlo k poškození na společném majetku, je řešení incidentu nyní na vlastníkovi bytu, kterému je Policie oprávněna poskytovat informace o stavu řešení.

   Rovněž byl výborem společenství kontaktován a na skutečnost upozorněn pan Dvořák, který byl velmi vstřícný a přislíbil okamžité řešení problému. Pan Dvořák již osobně s nájemníkem (panem Přibylem) hovořil a dostal od něj příslib, že se událost již nebude opakovat. Zároveň v pondělí pan Dvořák provede osobní kontrolu stavu svého bytu a osobně bude řešit události s nájemníkem.

   Vzhledem k závažnosti incidentu spojeného s násilím, se jedná o hrubé porušení Stanov a Domovního řádu Společenství, bude s vlastníkem bytu projednána otázka možné výpovědi nájemníka z nájmu a případné řešení právní cestou. Nicméně v tuto chvíli je věc v řešení Policie a tedy rozhodnutí o dalších krocích je možné učinit až po ukončení vyšetřování.

 

Jménem pana Dvořáka se Vám omlouváme za způsobené nepříjemnosti. Zajistíme všechny potřebné kroky k tomu, aby se událost již neopakovala.

 

Za společenství

 

 

 

………………………………………………..

předseda výboru

David Jandera

 

 

—————

Zpět