Soudní Rozhodnutí - Developerský projekt „Bytový dům Údolní“

15.03.2016 22:26

Vážení vlastníci,

máme pro Vás dobré a ještě lepší zprávy :)

Městský soud v Praze ve věci námi podané žaloby proti rozhodnutí o umístění stavby „Bytový dům Údolní“ uznal naše žalobní námitky a rozhodl  takto:

I. Rozhodnutí Magistrátu hlavního města Prahy, odboru stavebního, ze dne 28. 5. 2013, čj. MHMP 371159/2013, sp. zn. S-MHMP 1055210/2011/OST/Fr, se ruší a věc se žalovanému vrací k dalšímu řízení.

Žalovaný může proti rozsudku nyní do 2 týdnů podat kasační stížnost Nejvyššímu správnímu soudu.

 

Je nám jasné, že je to jen první vyhraná bitva, ale pro nás velmi významná bitva. Jedná se o poměrně zásadní rozhodnutí a věříme, že rozhodnutí soudu pomůže nejen v naší kauze, ale i ostatních kauzách na Praze 4 a do budoucna vzbudí vyšší zájem veřejnosti i volených zástupců o společné vytváření veřejného prostoru vhodného k bydlení, nejen jednostrannému zájmu developerů.

 

Děkuji osobně panu JUDr. O.Tošnerovi za právní zastupování a panu arch. J. Bahenskému, který se připojil k žalobě a významně pomohl při přípravě podkladů objemových studií pro podání odvolání a následné soudní žaloby. 

Rovněž děkuji všem vlastníkům za projevenou spoluúčast, ať už osobní účastí na jednáních zastupitelstva nebo připojením se ke společnému odvolání.

O dalším vývoji Vás budeme i nadále informovat.

V případě projevení zájmu je možné Rozsudek poskytnout k nahlédnutí nebo kopii.

 

s pozdravem

 

David Jandera

 

předseda výboru SVB

—————

Zpět