Topí nebo netopí

05.12.2011 11:42

Vážení vlastníci,

Připomínáme několik užitečných rad pro zajištění správné tepelné pohody

v bytě a celém domě.

 

Jako každoročně se množí otázky jak systém správně používat a stížnosti na nefunkčnost. Proto prosím čtěte pozorně následující doporučení.

 

 

Regulační hlavici mám nastavenu na stupň 3, ale radiátor je zcela studený.

Samoregulační ventil funguje na nastavenou teplotu, tudíž pokud je teplota v místnosti vyšší, regulační ventil automaticky sám uzavře a radiátor zchladne. Při poklesu teploty v místnosti ventil sám pootevře a pustí teplo do radiátoru na tak dlouhou dobu, než se znovu místnost vytopí na požadovanou teplotu.

 

Nesledujte tedy teplotu radiátoru, ale teplotu v místnosti. Pokud teplota v místnosti dlouhodobě odpovídá nastavenému stupni, je vše v pořádku.

 

Teplota v místnosti je nižší, radiátor však přesto netopí.

Pokud nastavujete ventil po zimě poprvé a radiátor netopí, je nutné jej cca na 24 hodin otevřít zcela naplno na stupeň 5, aby došlo k vyrovnání tlaku a uvolnění všech vzduchových bublin, které se zde nashromáždily vlivem vypouštění na jaře a znovu napouštění systému před zimou. Pokud je stoupací vedení teplé, tudíž je dodáváno teplo od tepláren, měl by i radiátor topit správně.

 

Pokud i přesto radiátor nebude topit nebo máte studené obě trubky stoupačky, oznamte závadu výboru SVB.

 

Rovněž v případě delšího oteplení v zimní sezóně regulují i teplárny přívod tepla do domu a tudíž mohou stupačky topit více nebo méně dle poklesu nebo nárůstu dlouhodobé venkovní teploty.

 

Radiátor je dole studený, asi nefunguje

Pokud je radiátor nahoře teplý a směrem dolů postupně chladne, je jeho funkčnost naprosto v pořádku. Pokud je radiátor správně zaregulovaný, předává se veškeré teplo z něj do místnosti, a tudíž se efektivně spotřebovává. Spodní trubka radiátoru má být chladná.

 

Jedna trubka stoupačky je studená

Pokud je jedna trubka teplá a druhá studená je vše v pořádku a je to známkou toho, že je teplo efektivně předáváno systémem a nevrací se zpět do systému. V tomto stavu funguje systém v ekonomickém režimu s minimální spotřebou.

 

Po vytopení místnosti na požadovanou teplotu ventil zavírám

Radiátory jsou vybaveny samoregulačními hlavicemi, které toto dělají za Vás a není tedy nutné a ani žádoucí s hlavicí stále točit. Naopak při časté regulaci dochází k nežádoucí nerovnováze a chybné funkčnosti regulace, kdy radiátor nedotápí nebo naopak přetápí. Nastavením požadované teploty nastálo docílíte nejefektivnější provoz s nízkými náklady.

 

 

Zavřu radiátor, nebudu topit a tím ušetřím

Náklady na topení jsou ze 40% společné, tudíž i pokud nebudete topit, budete se na společných nákladech podílet. Stoupací vedení neslouží k vytápění bytů a pokud chcete mít doma teplo, je nutné ventil nastavit na požadovanou teplotu. Navíc pokud je místnost dlouhodobě nevytápěná dochází ke srážení vody a vzniku plísní.

 

Nastavit a netočit

V každé místnosti si zvolte Vám vyhovující teplotu a na tuto teplotu nastavte ventil, viz. tabulka a ten již vše ostatní bude dělat za Vás. 

 

Pokud danou místnost neobýváte nebo odjíždíte na delší dobu pryč, nastavte ventil na minimální hodnotu, ale nezavírejte jej zcela. Pokud teplota v místnosti nepoklesne pod nastavenou mez, ventil se neotevře a tudíž není třeba se obávat zvýšené spotřeby. Naopak nastavení minimální teploty zajistí temperování bytu v době, kdy dojde k výraznému ochlazení. Zamezíte tak prochladnutí bytu, kondenzaci vody a vzniku plísní.

 

Naopak při častém manuálním zavírání a otevírání ventilů je třeba vyvinout mnohem větší energii pro vyrovnání teploty v radiátoru v místnosti a projeví se vyšší spotřebou. Plynulá regulace automatickým ventilem je mnohem úspornější a projeví se příznivými náklady.

 

Pokud potřebujete zvýšit nebo snížit dlouhodobou teplotu v místnosti, je doporučeno regulovat max + - 1 regulační stupeň, tak aby opět byla zachována plynulá regulace.

 

Pokud ventil zůstává trvale otevřen nebo naopak neotevírá při poklesu teploty, nahlaste závadu výboru SVB.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

—————

Zpět