Umístění stavby s názvem "Bytový dům Údolní" na pozemcích č. parc. 2612/62 a 2612/216, k.ú. Braník - vyrozumění účastníků řízení o doplnění podkladů rozhodnutí

04.02.2012 01:44

oznámení    OST   vyvěšeno  2.2.2012 - 18.2.2012


snad první pozitivní zpráva na základě našeho odvolání.

Pokud máte možnost, zajděte se prosím na Magistrát podívat a prostudovat dokumentaci, čeho se změna týká.

Já tam zajdu nejspíše ve středu. Dokumenty budou k nahlédnutí nejpozději do 2.3.2012. Možnost podání vyjádření k doplněnému podkladu do 9.3.2012.

Díky
David Jandera

—————

Zpět