Výměna poměrových měřičů tepla 8.12.-9.12.2015

01.12.2015 22:38
Ve dnech 8.12.-9.12.2015 a v náhradním termínu 21.12. proběhla výměna poměrových měřičů tepla.
Vlastníkům, kteří dle harmonogramu neumožnili výměnu, ani nezajistili samoodečet budou účtovány
průměrné náklady dle vyhlášky. Další náhradní termín je možné domluvit na leden, ale již na náklady

 

vlastníků.

—————

Zpět