VÝZVA - Záměr výstavby „Bytového domu Údolní“ pokračování řízení o umístění stavby

05.06.2011 21:09

Vážení vlastníci,

v pondělí dne 16.6. 2011 v 9:00

proběhne v budově Úřadu městské části Praha 4, Táborská 500/30, 3. patro, místnost č. S 301 věřejné ústní jednání. Námitky v řízení musí být podány nejpozději před zahájením jednání nebo přímo na jednání.

 

Důvodem nového jednání je změna záměru investora, viz. informace OZNÁMENÍ POKRAČOVÁNÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ A POZVÁNÍ K ÚSTNÍMU JEDNÁNÍ“

 

Vlastníci, kteří chtějí znovu vyjádřit svůj nesouhlas s plánovaným záměrem se mohou připojit k nově podrobněji zpracovaným připomínkám (7 stran námitek) svým podpisem na podpisovém archu na vedlejší nástěnce è

 

nebo mohou podat námitky osobně na stavebním úřadu, případně s Vaším zplnomocněním podáme za Vás.

 

Plné znění odvolání bude k dispozici k prostudování v kanceláři SVB v úterý 14.6. v 19-21 h. Rovněž zde i kopie pro osobní podání odvolání.

 

 

Za výbor společenství

 

 

………………………………………………..

předseda výboru

David Jandera

—————

Zpět