Záměr výstavby bytového domu

15.03.2011 20:32

Vážení vlastníci,

dovolujeme si Vás informovat, že záměr prodeje pozemku 2612/216 (pozemek ve vlastnictví hl.m. Prahy, svěřený do správy MČ P4) byl usnesením zastupitelstva MČ Praha 4 dne 18.2.2011 schválen.

Odkaz na usnesení, výsledky hlasování a další dokumenty naleznete na webových stránkách našeho domu

https://udolni1174.webnode.cz

VÁŠ názor nás zajímá
Zde můžete Hlasovat, veřejně či anonymně zaslat Váš názor k tomuto tématu a případně zaslat Vaše podněty k připravovanému odvolání.

Záměrem nabyvatele je na pozemcích postavit bytový dům. Proces by měl nyní probíhat tak, že po schválení záměru prodeje zastupitelstvem podepisuje rada MČ resp. starosta kupní smlouvu.

K výstavbě by musel nabyvatel získat územní rozhodnutí a dále by proběhlo
stavební řízení. Domníváme se, že v obou řízeních by mělo být SVB účastníkem.

Výbor SVB se záměrem nesouhlasí a již učinil právní kroky k podání námitky proti tomuto rozhodnutí jako stanovisko dotčeného orgánu.

Důvodem je mimo jiné to, že panelové domy v dané lokalitě tvoří dle našeho názoru stabilizovanou urbanistickou oblast a další zahušťování zástavby by snížilo kvalitu bydlení současných obyvatel a navíc prodejní cenu považujeme za velmi nízkou. Rovněž zůstávají nejasné okolnosti ohledně výběrového řízení a povolení výjímky z obecných požadavků na výstavbu viz. informace v Oznámení na nástěnce.

Za výbor společenství

předseda výboru
David Jandera

 

—————

Zpět