Záměr výstavby bytového domu – aktuální stav k 26.4.2011

27.04.2011 22:52

Vážení vlastníci,

jménem výboru si Vás dovoluji informovat o dalších krocích, které jsme učinili v souvislosti s plánovaným záměrem výstavby.
- 7.4. jsme se za výbor SVB zúčastnili zasedání zastupitelstva Městské části P4, kde jsme otevřeně vznesli konkrétní argumenty proti plánované výstavbě a sklidili velkou podporu opozičních zastupitelů, kteří jsou rovněž proti plánovanému záměru.

- Námitky v řízení o umístění stavby Bytový dům Údolní, k. ú. Braník, Praha 4, a udělení výjimky pro tuto stavbu - Díky velkému zájmu vlastníků v našem domě o dění v souvislosti s plánovanou výstavbou se podařilo připravit a podat 48 námitek vlastníků. Všechny námitky byly přijaty podatelnou a předány stavebnímu odboru k posouzení a vyjádření. Finální podoba námitek předaných na jednání o územním rozhodnutí a povolení výjimky je umístěna na stránkách společenství.
Výbor SVB děkuje všem vlastníkům, kteří se aktivně zapojili a svým podpisem vyjádřili jednoznačně své nesouhlasné stanovisko k plánovanému záměru výstaby bytového domu Údolní.

- 12.4. jsme se zúčastnili ústního projednání na stavebním úřadě, kde byly rovněž vzneseny a zaprotokolovány další dotazy k záměru výstavby

- Nyní běží lhůta, kdy se má stavební úřad vyjádřit ke všem vzneseným připomínkám a povolit či zamítnout žádost investora o povolení výjimky.

- V sobotu dne 24.4. byla odvysílána na ČT1 krátká reportáž v pořadu „Z Metropole“. Reportáž lze najít v archivu ČT nebo odkaz na stránkách společenství.

- Dne 26.4. jsme obdrželi odpověď od starosty MČ Prahy 4 pana P. Horálka na náš dopis, ve kterém deklaruje stanovisko, které podmiňuje souhlas se stavbou pouze za předpokladu realizace stavby bez nutnosti udělení výjimky. Nicméně konkrétní odpověď na dotazy ohledně důvodů prodeje pozemku a nízkou porodejní cenu pozemku, kterým de facto stavbu investorovi velmi ulehčil, jsme nedostali. Z tohoto důvodu budeme znovu požadovat zcela kontrétní a jasnou odpověď na námi položené otázky.

- Další podrobnější informace a zápisy z jednání na zastupitelstvu a na stavebním úřadě naleznete na webové stránce společenství vlastníků: https://udolni1174.webnode.cz

Za výbor společenství

předseda výboru
David Jandera

 

—————

Zpět