Záměr výstavby bytového domu II

03.04.2011 20:04

Záměr výstavby bytového domu – aktuální stav k 3.4.2011

 

Vážení vlastníci,
jménem výboru si Vás dovoluji informovat, že nadále pokračujeme v konkrétních krocích, které povedou k zastavení nebo alespoň zmírnění dopadů plánované výstavby na životní podmínky a kvalitu bydlení v našem domě a blízkém okolí.

- 21.3. jsme navštívili stavební úřad za účelem prozkoumání detailních plánů celého projektu a vlivu výstavby na okolní domy, vzhledem k charakteru současné zástavby a plánovanému záměru, pro získání konkrétních podkladů pro připravované odvolání.

- 29.3. byl zaslán dopis na starostu Městské části P4 Ing. Pavla Horálka a na vědomí na Magistrát hl. m. Prahy, ve kterém žádáme o jasné vysvětlení záměru prodeje pozemku, za dle našeho názoru velmi nevýhodných podmínek, ve srovnání s tržní cenou okolních pozemků a současným příjmům z pronájmu tohoto pozemku. Rovněž v dopise žádáme o vysvětlení důvodů podpory další bytové výstavby v této lokalitě, vzhledem k již tak neuspokojivému stavu parkovacích míst a hustotě současné zástavby.

-Aktivně spolupracujeme s právníkem, se kterým konzultujeme veškeré naše kroky.

- Za spolupráce s právníkem a některými z vlastníků, kterým tímto veřejně děkujeme za jejich aktivní a konstruktivní přístup, připravujeme podklady pro odvolání proti povolení výjimky z obecných požadavků na výstavbu, která se týká povolení výjimky z ust. čl. 8 odst. 2 vyhlášky č. 26/1999 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu v hl.m. Praze (dále jen „vyhláška OTPP“), vzhledem k velmi nestandardní vzdálenosti plánované výstavby od našeho domu, která činí pouhých 7,4m oproti vzdálenosti 43m povolené touto vyhláškou. Termín pro podání odvolání je 12. dubna 2011 (úterý) v 9.00 hodin, kdy proběhne veřejné ústní jednání.

- Rovněž jsme se sešli s novinářkou, kterou náš případ velmi zaujal a přislíbila nám novinový článek zaměřený na okolnosti prodeje pozemku a plánované výstavby.

- 7.4. se za výbor SVB zúčastníme zasedání zastupitelstva Městské části P4, kde otevřeně vzneseme konkrétní argumenty proti plánované výstavbě.

- Pokud se naše podezření ukáží jako opodstatněná, jsme odhodláni učinit věškeré právní kroky ke zjednání nápravy a zajištění důstojných podmínek bydlení v našem domě.

Vzhledem k dalším plánovaným krokům a citlivosti celého případu, Vám další detailní informace sdělíme ihned jakmile to bude možné. V případě Vašeho aktivního zájmu o pomoc Vám rádi další informace sdělíme osobně.
Za výbor společenstvípředseda výboru
David Jandera

 

—————

Zpět