Informace o nás

Společenství vlastníků bytů Údolní 1174/102 vzniklo dne 23.října 2008 na základě ustavující schůze společenství vlastníků.

Den zápisu do obchodního rejstříku je 16.12.2008

Statutárním orgánem společenství je výbor. Za výbor jedná navenek jeho předseda. Jde-li o písemný právní úkon musí být podepsán předsedou nebo v jeho zastoupení místopředsedou a dalším členem výboru. Podepisuje-li předseda spolu s místopředsedou, je podpis místopředsedy považován za podpis dalšího člena výboru.


Historie domu

Připravujeme ...