Otázky a odpovědi

Hlášení závad v domě

     Pro zpřehlednění a urychlení řešení závad v našem domě

     Byla zavedena Kniha závad, ve které budou evidovány veškeré opravy v domě.

 

Prosíme, abyste závady hlásili formou lístečku do

schránky SVJ  č. 99.

 

Uvádějte prosím vždy:

Kdo závadu nahlásil | datum nahlášení | místo závady | popis závady 

Pan Šimák zajistí opravu nebo v případě závady většího rozsahu bude objednána externí firma

 

Zároveň bude vedena evidence četnosti opakujících se závad

  • výměna žárovek
  • zaseknutí ve výtahu
  • zalomený klíč v zámku
  • nepořádek v domě
  • znečištění prostor kontejnerů apod..

—————

Odmontování radiátorů

V prvním kroku dojde k uzavření ventilů hlavního uzávěru v příslušné stoupačce a vypuštění vody ze stoupačky. Poté firma provede demontáž radiátoru a montáž uzavíracích ventilů přímo v bytové jednotce. Poté je možno okamžitě stoupačku napustit a toto přepokládám již proběhlo. U výměny asistoval pan Šimák. To znamená, že stoupačka je plně funkční a neovlivňuje dále funkci vytápění. Tento proces trvá obvykle jeden den.

 

—————

Voda v radiátorech

Co se týká vody v radiátorech, tak topná soustava není napojena na naše měřiče a tudíž se tato výměna na spotřebě nijak neprojeví.

 

—————

Nenamontovaný radiátor

Dle informací z Pražské teplárenské, pokud jsou řádně namontovány ventily a uzavřeny, nemá v žádném případě nenamotovaný radiátor vliv na topnou soustavu.

 

—————

Odvzdušnění

Vzhledem k tomu, že kvůli výměně radiátorů byly dvě stoupačky zcela vypuštěny, je třeba zajistit jejich znovuspuštění a odvzdušnění. Toto se provádí v nevyšších patrech domu u té dané stoupačky.

—————

Zahájení topné sezóny 2009

Dle informací Pražské teplárenské byla Zahájena topná sezóna 2.10.2009 (což je oficiálně dnes). Tudíž je možné, že ještě ne všude se topí naplno. Mějte prosím proto strpení. Pokud bude problém trvat déle, zajistíme nápravu.

 

—————

Stavební práce v bytě č. 24

Jelikož se opět množí pochybnosti, uvádíme znovu na pravou míru:

Pan Janda plánoval ve svém bytě stavební úpravy, které pro vydání stavebního povolení vyžadovaly souhlas 70% všech vlastníků, nikoliv souhlas výboru společenství. Tento souhlas od Vás nedostal, proto od svého záměru upustil.

Stavební práce, které se v bytě nyní provádí, se týkají pouze bytového jádra. Jelikož se v tomto případě nejedná o zásah do nosných zdí, není k těmto pracem nutný ani souhlas vlastníků ani souhlas výboru společenství. K těmto pracem má pan Janda řádné stavební povolení.

 

Tudíž výbor společenství žádný souhlas nedával ani o něj nebylo nikým žádáno.

 

Pan Janda na vývěsce řádně oznámil termín, kdy budou práce prováděny a v jakém rozsahu.

Pokud by byly překračovány hygienické či bezpečnostní normy, prosíme nahlaste tuto skutečnost panu Jandovi a pokud se nedohodnete, nahlaste stížnost výboru společenství.

Pokud objevíte nově vzniklé praskliny na zdi, nahlaste toto výboru společenství.

 

Za společenství

 

Předseda výboru

David Jandera

 

—————

Výměna radiátorů v bytech č.2 a č.24

odmontování radiátorů v obou bytech zajišťoval pan Cipra, který nás požádal o souhlas s tímto krokem.

Na základě ověření informací u Pražské teplárenské jsme dospěli k závěru, že výměna radiátorů je běžná záležitost, která mimo topnou sezónu nijak neovlivní vytápění domu.

Pan Cipra dostal souhlas podepsaný mnou a Markem Kalikou s tím, že bude výboru předána Závěrečná revizní zpráva a bude zajištěno znovuspuštění a zprovoznění stoupačky.

 

—————

Revize poměrových měřičů vody a tepla

V případě, že požadujete revizi měřičů teplé a studené vody nebo poměrových měřičů tepla, je nutné se obrátit na odbornou firmu, která posoudí oprávněnost Vaší stížnosti.

Revizi prosím objednejte u naší servisující firmy AllTech s.r.o., se kterou máme dlouhodobé dobré zkušenosti a která nám zajišťuje také příznivé ceny.

AllTech s.r.o.                                      alltech@alltechsro.cz

 Na Hřebenech II,č. 783/25

Praha 4                                              tel: +420 241 400 978

140 00                                                tel: +420 721 400 404

vchod z ulice Na Hřebenech I            fax: +420 241 400 978

 

V případě, že požadujete objednání revize výborem Společenství vlastníků, obdržíte na požádání Formulář pro objednání revize. Dle informace od AllTech s.r.o. se cena provedené revize včetně dopravy a výměny vodoměru pohybuje kolem 1.200,- kč.

 

V případě, že bude revizí prokázána závada na některém z měřičů, která nebyla způsobena vlastníkem jednotky, bude mu tento měřič bezplatně vyměněn, včetně dodatečné úhrady provedené revize na základě předložené faktury.

V případě uznání reklamace bude vlastníkovi zpracováno nové vyúčtování a vystaven nový přeplatek / nedoplatek.

V opačném případě, tedy neprokázání žádné závady, si náklady na revizi hradí vlastník a nebude mu společenstvím zpětně proplacena.

 

Za výbor SVB

 

David Jandera

předseda výboru

 

 

 

 

—————