Výbor společenství

 

Ing. David Jandera                                                                                    

předseda výboru společenství

E-mail: udolni1174@gmail.com

Tel: +420 720 114 597

 

Ing. Marek Kalika                                                                                      

místopředseda výboru společenství

E-mail: kalika@vc.cvut.cz

Tel: +420 603 438 289

 

Eva Čechová

člen výboru společenství

E-mail: eva.ce@seznam.cz

Tel: +420 777 215 221

 


Agenda členů výboru

Ing. David Jandera: úřední jednání a korespondence, příprava podkladů na schůzi, vedení schůze, zpracování podnětů od vlastníků, komunikace s externími dodavateli, komunikace s právníkemobjednávání a zajištění revizí v domě

 

Ing. Marek Kalika:  Pokladna, faktury, platby

  

Eva Čechová:  Vyúčtování služeb, komunikace s účetní firmou, evidence písemných stížností za výbor, zapisovatel schůzí